WAYS OF DEVELOPMENT OF THE MUSLIM COMMUNITY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION. Condensed abstract

Dmitrieva E.

Abstract

1. Sergey Zyazin. Musulmanskaya obshchina v processe sociokul'turnyh preobrazovanij [The Muslim Community in the Process of Socio-Cultural Transformation], Mir Nauki. Sociologiya, Filologiya, Kulturologiya, 2019. No 2., V.10
2. Aleksander Rodriges-Fernandes. Islamskaya tradiciya i strategii nacionalnogo razvitiya arabskih gosudarstv [Muslim Tradition and Conceptions of National Development of Arab States]. Lokus: lyudi, obshchestvo, kultury, smysly. 2020. No 1.

Keywords

Islam, globalization, Muslim community, modernization, expansion, Islamic revival.

Download text