ECONOMIC RELATIONS BETWEEN IRAN AND RUSSIA: PROBLEMS AND PROSPECTS. Abstract

Mamedova N.

Abstract

“Sotrudnichestvo Rossii i Irana v politicheskoy, ekonomicheskoy i kul'turnoy oblastyah kak faktor ukrepleniya mira i bezopasnosti v Evrazii: Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii 19 oktyabrya 2016” Moscow, FSBEI HE MSLU, 2017, P. 54–61.
Author of the abstract – Valentina Schensnovich

Keywords

Russia, Iran, economic relations, trade, scientific-technical cooperation.

Download text