ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS IN MODERN RUSSIA. Condensed abstract

Dmitrieva E.

Abstract

1. Ramazanova S.B. Vozmozhnosti ispolzovaniya zarubezhnogo opyta dlya povysheniya effektivnosti islamskih finansovyh institutov v Rossii // Aktualnye voprosy sovremennoj ekonomiki. – Mahachkala, 2021, № 4, P. 572–581.
2. Yuzef H. A. Finansovyj mekhanizm razvitiya islamskogo biznesa v Rossijskoj Federacii // MIR (Modernizaciya. Innovacii. Razvitie)”. 2021. Vol. 12, № 1, P. 120–127.

Keywords

Islamic finance, Islamic banking, Islamic business, Islamic law, halal industry, ‘Islamic banking window’, secular legislation, economic development, entrepreneurship.

DOI: 10.31249/rmw/2021.04.10

Download text