Mezhevnikova O.P.

Mezhevnikova O.P., Senior Lecturer, Department of Philosophy and National Idea, Tashkent State Technical University, Uzbekistan
E-mail: olgamejevnikova@mail.ru.

Articles of the author